Debat per un nou socialisme català

Selecciona qualsevol de les opcions del menú que es desplega quan passes per sobre de la pestanya Debat per un nou socialisme català, i digues la teva sobre els diversos apartats, o si el tema sobre el que vols debatre no hi té encaix, selecciona Altres temes.

T’animem a participar activament  a un debat que resulta extraordinàriament necessari.

Les opinions vinculen només a qui les subscriu, i la seva publicació en aquest fòrum obert no suposa que els i les signants del Manifest per un nou socialisme català hi estiguin necessàriament d’acord. No s’admetran els comentaris anònims, ni els que continguin insults o expressions de caràcter sexista, xenòfob, classista o discriminatòries de qualsevol altre mena.

Anuncis